You must install Adobe Flash to view this content.

Đăng ký

Để tham gia cuộc thi, vui lòng tải về các biểu mẫu sau đây:

1. Mẫu đăng ký tham dự Gửi khi đăng ký
2. Bản cam kết Gửi khi đăng ký
3. Báo cáo kết cấu phương tiện Gửi trước ngày 31/1/2019

Link tải biểu mẫu: https://drive.google.com/drive/folders/1yk1H5c13OyvHy-T3MJisVWVSPyBS_1Wx?usp=sharing

Xin vui lòng gửi Bản đăng ký qua đường bưu điện về:

Người nhận: Chị Nguyễn Minh Huyền
  Phòng Kế Hoạch Phát triển Thương hiệu
  Công ty Honda Việt Nam
  Tầng 7, tòa nhà Viet Tower
   Số 01 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
   Điện thoại: 024. 62567567 (số lẻ 498)
   Email: sl_nm_huyen@honda.com.vn

Vui lòng ghi rõ: “Cuộc thi Lái xe sinh thái - Tiết kiệm nhiên liệu Honda 2019