You must install Adobe Flash to view this content.

Tùy theo điều kiện từng năm, Cuộc thi Lái xe sinh thái, Tiết kiệm nhiên liệu Honda sẽ được tổ chức vào thời gian và địa điểm phù hợp, có thể khác biệt giữa các năm. Để biết thời gian tổ chức của năm nay, xin vui lòng xem thông tin chi tiết trên website chính thức của cuộc thi.