You must install Adobe Flash to view this content.

- Để tham dự cuộc thi, vui lòng tải các mẫu đơn tại trang web chính thức của cuộc thi http://honda.com.vn/emc; điền những thông tin cần thiết và gửi về Ban tổ chức theo đường bưu điện trong thời gian đăng ký.

- Nếu đơn đăng ký được chấp nhận, Ban tổ chức sẽ thông báo chính thức cho bạn qua email, fax hoặc điện thoại.