You must install Adobe Flash to view this content.

 

Mọi thắc mắc khác về cuộc thi, xin vui lòng liên hệ:

Đăng ký và hỗ trợ   Vấn đề khác

Chị Nguyễn Minh Huyền

Phòng Phát triển thương hiệu

Công ty Honda Việt Nam

 

Phòng quan hệ khách hàng

Số điện thoại miễn phí:

1800 8001

ĐT: 024. 62567567    
Số lẻ: 875